Close

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi


VISPĀRĒJS PĀRSKATS

Šo mājaslapu apkalpo SIA “Mākslas galerija PUTTI”. Šajā vietnē minētie vārdi “mēs”, “mūsu”, mums u.c.. attiecas uz Mākslas galeriju PUTTI. Mākslas galerija PUTTI ir izveidojusi un piedāvā šo vietni, tās saturu, tajā pieejamās funkcijas un servisus ar noteikumu, ka Jūs to izmantojot pieņemat visus noteikumus, kas ir aprakstīti šeit un citās šīs vietnes sadaļās.

Apmeklējot šo vietni un/vai iepērkoties tajā, Jūs piekrītat sekojošajiem vietnes lietošanas noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Šie noteikumi attiecas uz visiem vietnes apmeklētājiem, ieskaitot mūsu piegādātājus, klientus, citus tirgotājus, šīs vietnes satura autorus un citus apmeklētājus.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem pirms šīs vietnes apmeklēšanas un izmantošanas. Tiklīdz Jūs sākat izmantot šo vietni, Jūs esat pakļauts šiem lietošanas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem pilnībā, Jums nav tiesību apmeklēt šo vietni vai tās sadaļas un izmantot šeit pieejamās funkcijas un servisus. Ja šie noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, piekrišana tiem attiecas uz visiem šeit aprakstītajiem gadījumiem.

Jebkuri jauni servisi vai funkcionalitātes, kas var tikt pievienoti šim interneta veikalam, automātiski attiecas šiem noteikumiem. Aktuālie Lietošanas noteikumi vienmēr ir pieejami šajā lapā. Mēs saglabājam tiesības atjaunot, mainīt vai aizvietot šos noteikumus jebkurā laikā, publicējot tos šeit. Sekošana līdzi jaunākajām lietošanas noteikumu izmaiņām ir Jūsu atbildība. Šīs vietnes izmantošana pēc jebkādu Lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā Jūsu piekrišana šīm izmaiņām.

I INTERNETA VEIKALA NOTEIKUMI

Piekrītot šiem noteikumiem Jūs apstiprināt, ka esat sasniedzis pilngadību teritorijā, kurā uzturaties, vai esat sasniedzis pilngadību teritorijā, kurā uzturaties, un esat devis atļauju šo vietni apmeklēt saviem aizbilstamajiem.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu piedāvātos produktus un pakalpojumus nelegālos un neautorizētos veidos, kā arī nedrīkstat pārkāpt jebkādus likumus un regulējumus, kas ir spēkā teritorijā, kurā atrodaties (tai skaitā, bet ne tikai, autortiesību ierobežojumus).

Jūs nedrīkstat neautorizēti pārraidīt kaitīgu programmatūru vai destruktīvu kodu.

Jebkādi Lietošanas noteikumu pārkāpumi vai to neievērošana nekavējoši pārtrauks Jūsu pakalpojuma izmantošanu.

II VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Mēs paturam tiesības atteikt mūsu pakalpojumus jebkurā laikā, pamatojot vai nepamatojot iemeslus, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Jūs apstiprināt, ka apzināties, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt pārraidīta nešifrētā veidā (izņemot kredītkartes datus) un tikt (a) pārraidīta ar vairāku tīklu starpniecību, un (b) tikt pielāgota, lai atbilstu dažādu ierīču un tīklu tehniskajām prasībām. Kredītkaršu informācija vienmēr tiek pārraidīta šifrētā veidā.

Jūs piekrītat nereproducēt, nedublicēt, nekopēt, nepārdot vai neizmantot jebkādu šeit nodrošinātā servisa, pieejas tam, vai kontaktinformāciju, kas publicēta šajā mājaslapā, bez īpašas mūsu rakstītas piekrišanas.

Šajā dokumentā lietotie virsraksti ir tikai informatīva rakstura un izmantoti Jūsu ērtībai. Tie neierobežo un neietekmē šeit aprakstītos noteikumus.

III INFORMĀCIJAS AKURĀTUMS, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGA ATJAUNINĀŠANA

Mēs nenesam atbildību, ja informācija, kas atrodama šajā vietnē un tās sadaļās, nav precīza, pilnīga vai savlaicīgi atjaunināta. Materiāli šajā vietnē ir izveidoti vispārējai izmantošanai un nav paredzēti kā neapstrīdams informācijas avots, kuru izmantot lēmumu pieņemšanā, neiepazīstoties ar tiešākiem, akurātākiem, pilnīgākiem vai svaigākiem informācijas avotiem. Izmantojot jebkurus šajā vietnē publicētos materiālus, Jūs par to uzņematies atbildību.

Šī vietne var saturēt vēsturisku informāciju. Vēsturiskā informācija ne vienmēr tiek atjaunināta un tiek piedāvāta tikai kā atskaites punkts. Mēs paturam tiesības mainīt šīs vietnes saturu jebkurā laikā, bet tas nav mūsu pienākums. Jūs piekrītat, ka izmaiņu monitorēšana šajā vietnē ir Jūsu atbildība.

IV IZMAIŅAS PIEDĀVĀTAJOS PRODUKTOS, PAKALPOJUMOS UN CENĀS

Mūsu preču cenas var mainīties jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs saglabājam tiesības mainīt vai izbeigt jebkuru produktu, pakalpojumu vai daļu no tiem bez brīdinājuma jebkurā laikā.

Mēs nenesam atbildību Jūsu vai jebkuru trešo pušu priekšā par jebkādām sekām, kuras var izraisīt jebkuras izmaiņas, cenu izmaiņas, pakalpojuma pārtraukšana vai izbeigšana.

V PRODUKTI UN SERVISS

Atsevišķi produkti un pakalpojumi var būt pieejami tikai ar mūsu interneta veikala starpniecību. Šie produkti var būt limitētā skaitā un uz tiem attiecas mūsu Preču atgriešanas & Līdzekļu atmaksas noteikumi.

Mēs esam izdarījuši visu, lai attēlos redzamie produkti un to krāsas izskatītos tieši tā, kā tie izskatās realitātē. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu monitora (ekrāna) krāsu atainojums atbildīs realitātei.

Mēs paturam tiesības, bet neuzliekam to sev par pienākumu, limitēt preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu jebkurai atsevišķai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs šīs tiesības varam piemērot katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot sniegto pakalpojumu apjomu. Visi produktu apraksti un to cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības pārtraukt jebkuru darbību jebkurā laikā. Jebkurš pakalpojums vai prece nedrīkst tikt izmantots teritorijās, kur ir aizliegts ar likumu.

Mēs negarantējam, ka jebkura produkta, pakalpojuma, informācijas vai citu materiālu, kas nopirkti vai iegūti ar mūsu vietnes starpniecību, kvalitāte atbildīs Jūsu prasībām vai jebkuras kļūdas pakalpojumā, servisos vai produktos tiks izlabotas.

VI MAKSĀJUMU UN LIETOTĀJA PROFILA INFORMĀCIJA

Mēs saglabājam tiesības atcelt jebkuru pasūtījumu. Mēs paturam tiesības pēc mūsu izvēles limitēt pasūtījumu apjomus vai tos pilnībā atcelt konkrētām personām, mājsaimniecībām vai atsevišķu pasūtījumu ietvaros. Šie pasūtījumi var tikt atlasīti pēc konkrēta lietotāja profila, kredītkartes informācijas un/vai pasūtījumu piegādes adreses. Šādos gadījumos mēs mēģināsim pēc iespējas ātrāk sazināties ar konkrēto klientu izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Mēs paturam tiesības neapkalpot pasūtījumus, kurus, mūsuprāt, veic pārpircēji, tālākpārdevēji vai preču izplatītāji.

Jūs apņematies norādīt korektu, patiesībai atbilstošu un aktuālu informāciju savā profilā vai veicot pirkumu šajā interneta veikalā. Jūs apņematies atjaunot šo informāciju, ieskaitot epasta adresi un kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pilnvērtīgi apkalpot Jūsu pasūtījumus.

Precīzākai informācijai lūdzam iepazīties ar mūsu Preču atgriešanas & Līdzekļu atmaksas noteikumiem.

VII – TREŠO PUŠU RISINĀJUMI

Mēs paturam tiesības piedāvāt trešo pušu risinājumus, kurus mēs nekontrolējam un nemonitorējam.

Jūs pieņemat to, ka šos risinājumus piedāvājam bez izmaiņām un tieši tādā formātā, kādā tie jau ir pieejami, attiecībā uz tiem nenodrošinot nekādas garantijas, to reprezentāciju un noteikumus un neuzņemoties atbildību par riskiem, kas saistīti ar to izmantošanu.

Jūs pilnībā uzņematies atbildību par jebkādu trešo pušu rīku izmantošanu, kas pieejami ar šīs vietnes starpniecību, un Jums vajadzētu pārliecināties, ka esat pazīstami ar tiem, protat ar tiem apieties un esat iepazinies ar to izmantošanas nosacījumiem.

Nākotnē mēs paturam tiesības pievienot šai vietnei jaunus rīkus un servisus – uz tiem attiecas šie paši Lietošanas noteikumi.

VIII

Daļa satura, produktu un servisu, kas pieejami šajā vietnē var iekļaut materiālus no trešajām pusēm.

Trešo pušu saites šajā vietnē var vest uz trešo pušu mājaslapām, kas nav saistītas ar mums. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to eksaminēšanu vai novērtēšanu attiecībā uz to saturu vai informācijas precizitāti, kas tajās publicēta. Attiecībā uz trešo pušu vietnēm mēs neuzņemamies nekādu atbildību un nesniedzam nekādas garantijas par tajās publicēto informāciju, pieejamajiem servisiem un/vai produktiem.

Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādiem zaudējumiem, kas var būt radušies saistībā ar trešo pušu produktu, preču, resursu, servisu, satura vai piedāvāto iespēju izmantošanu. Lūdzam vienmēr iepazīties ar trešo pušu piedāvājumu un lietošanas noteikumiem, lai Jūs būtu droši par piedāvājumu pirms iesaistieties jebkādos darījumos un transakcijās. Sūdzības, prasījumi, ieteikumi un jautājumi saistībā ar trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem būtu jāadresē trešajām pusēm

IX LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI IESNIEGUMI

Ja, pēc mūsu lūguma, Jūs mums iesūtiet jebkādus iesniegumus (piemēram, lai piedalītos konkursā, vai publicējot komentārus mūsu vietnē) vai bez mūsu lūguma iesūtiet mums savas radošās idejas, ieteikumus, piedāvājumus, plānus vai citus materiālus, tiešsaistē, ar epasta starpniecību vai pa pastu, Jūs piekrītat, ka mēs drīkstam jebkurā laikā bez ierobežojumiem tos labot, kopēt, publicēt, tulkot un lietot jebkā citādi jebkurā medijā. Mēs neuzņemamies par pienākumu (1) ievērot konfidencialitāti attiecībā uz šādiem iesniegumiem; (2) maksāt par tiem; (3) atbildēt uz tiem.

Mēs paturam tiesības, bet neuzņemamies par pienākumu, monitorēt, labot un dzēst saturu, kas, mūsuprāt, ir nelikumīgs, aizskarošs, satur draudus, ir apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai kā citādi nosodāms un/vai pārkāpj autortiesības vai šos Lietošanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka neveidosiet iesniegumus, kas pārkāpj trešo pušu tiesības, tai skaitā, autortiesības, preču zīmes, privātumu, personīgās un vispārējās tiesības. Jūs tāpat piekrītat, ka Jūsu veidotais saturs nesaturēs apmelojošu vai nelikumīgu informāciju, aizskarošus vai neķītrus materiālus, datorvīrusus vai ļaunprātīgu programmatūras kodu, kas var apturēt mūsu sniegto pakalpojumu nodrošināšanu. Jums nav tiesību izmantot viltus epasta adreses, izlikties par kādu citu kā tikai sevi vai jebkā citādi maldināt mūs vai trešās puses par šādu iesniegumu izcelsmi. Jūs nesat atbildību par saviem komentāriem un publicēto informāciju un tās atbilstību patiesībai. Mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību par trešo pušu publicētu saturu.

X PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA

Jūsu personīgā informācija ir mūsu Privātuma noteikumu subjekts. Klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar mūsu Privātuma noteikumiem.

XI KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN NEATBILSTĪBAS

Ir iespējams, ka mūsu vietnē produktu aprakstos, cenās, akciju materiālos, blogā, piegādes izmaksās, piegādes termiņos un pieejamības informācijā ir informācija, kas satur ortogrāfiskas kļūdas, ir neprecīza vai neatbilst patiesībai. Mēs paturam tiesības labot šīs kļūdas, neprecizitātes un neatbilstības, atjaunot un papildināt informāciju un atcelt pasūtījumus jebkurā laikā, ja jebkura informācija vietnē ir maldinoša vai neatbilst patiesībai (arī pēc pasūtījuma apstiprināšanas).

Mēs neuzņemamies par pienākumu atjaunot, labot, mainīt vai skaidrot šajā vietnē publicēto informāciju, ieskaitot, cenas, bez ierobežojumiem, ievērojot likumdošanu. Mainot vai labojot informāciju mums nav jānorāda tās atjaunošanas vai mainīšanas laiks.

XII – NEATĻAUTA IZMANTOŠANA

Papildus citiem aizliegumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumos, jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (A) jebkuram nelikumīgam mērķim; (B) lai aicinātu citus veikt vai piedalīties nelikumīgās darbībās; (C) lai pārkāptu jebkuros starptautiskos, federālos, provinču vai valstu noteikumus, likumus, vai vietējos normatīvus; (D), lai aizskartu vai pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības; (E) lai aizskartu, apvainotu, kaitētu, apmelotu, noniecinātu, iebiedētu vai diskriminētu pēc dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, tautības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; (F) lai sniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju; (G) lai augšupielādētu vīrusus, vai jebkuru citu ļaunprātīgu kodu veidā, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas var ietekmēt funkcionalitāti un darbības nepārtrauktību mūsu vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, citās tīmekļa vietnēs un citos tīklos; (H), lai ievāktu cito personīgo informāciju; (I) lai sūtītu spamu (nepieprasītus sūtījumus), ielasītu informāciju, viltotu pieprasījuma formas; (J) jebkuram neētiskam vai amorālam mērķim; vai (K), lai traucētu vai pārtrauktu šīs vai jebkuras citas vietnes drošību. Mēs paturam tiesības pārtraukt Jums vietnes pieejamību, ja Jūs pārkāpjat jebkuru no šiem nosacījumiem.

XIII GARANTIJAS, ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Mēs negarantējam, ka mūsu vietnes izmantošana vienmēr būs pieejama nepārtraukti, savlaicīga, droša un bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka vietnes izmantošanā iegūtie rezultāti būs akurāti vai uzticami.

Jūs piekrītat, ka laiku no laikam vietne var nebūt pieejama un nenoteiktu laika periodu vai var tikt pārtraukta tās darbība bez brīdinājuma.

Jūs piekrītat, ka vietnes lietošana vai tās nepieejamības radītās sekas ir uz Jūsu atbildību. Trešo pušu pakalpojumi un produkti, kas tiek piedāvāti ar šīs vietnes starpniecību, (ja vien nav norādīts pretēji) ir pieejami tieši tādā kvalitātē un daudzumā kā norādīts, bez pretenzijām uz atbildību par to stāvokli, garantijām, atbilstību pielietojuma mērķim, izturību, nosaukumu un autortiesībām.

Mākslas galerija PUTTI, mūsu vadība, pārstāvji, darbinieki, sadarbības partneri, aģenti, piegādātāji, pakalpojumu piegādātāji un citas saistītās fiziskās un juridiskās personas nenes atbildību par ievainojumiem, zaudējumiem, prasījumiem vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, saistītiem zaudējumiem, kas iekļauj (bet attiecas ne tikai uz šiem) zaudētus ienākumus, zaudētu peļņu, zaudētus ieguldījumus, datu noplūdes, aizstāšanas vai remonta izmaksas, kas rodas dēļ slēgtiem līgumiem, likuma normām vai jebkā cita, kas var rasties dēļ šīs vietnes un tās produktu un pakalpojumu lietošanas, kas iekļauj (bet nelimitē uz šiem gadījumiem) neprecīzu vai kļūdainu informāciju šīs vietnes saturā, zaudējumus vai izdevumus, kas rodas, izmantojot šajā vietnē piedāvātos produktus vai pakalpojumus, pasta un informācijas pārsūtīšanās laikā radītos zaudējumus vai jebkādus citus zaudējumus, kuri var būt arī neminēti šajos noteikumos. Tā kā dažādās teritorijās šāda veida atbildība nav ierobežota līdz šo noteikumu līmenim, konkrētajās teritorijās mūsu atbildība sniedzas tikai līdz likumā noteiktajām robežām.

XIV RADĪTO ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un nekaitēt Mākslas galerijai PUTTI un mūsu īpašniekiem, pārstāvjiem, darbiniekiem, praktikantiem, sadarbības partneriem, aģentiem, piegādātājiem, pakalpojumu piegādātājiem un citām saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām zaudējumu vai prasību tiesā gadījumos, kas ietver saprātīgas juristu izmaksas, kas var rasties gadījumos, ja Jūs pārkāpjat šos lietošanas noteikumus vai dokumentus un noteikumus, kurus tie ietver vai uz kuriem atsaucas, vai pārkāpjat likumu vai trešo pušu tiesības.

XV NODALĀMĪBA

Gadījumā, ja jebkura šo Lietošanas noteikumu daļa tiek atzīta par neatbilstošu likumam, kļūdainu vai spēkā neesošu, šī daļa vēl joprojām var tikt izmantota, lai panāktu tās mērķi līdz likumā pieļaujamajām robežām un tās neatbilstošā daļa tiek uzskatīta par nodalītu no pārējiem Lietošanas noteikumiem. Šādā gadījumā pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek spēkā esošas.

XVI IZBEIGŠANA

Saistības, kuras iesaistītās puses uzņemas ar šiem Lietošanas noteikumiem paliek spēkā arī pēc sadarbības izbeigšanas.

Šie lietošanas noteikumi paliek spēkā līdz brīdim, kad tiek izbeigti no mūsu vai Jūsu puses. Jūs varat izbeigt saistības ar šiem Lietošanas noteikumiem ziņojot mums par to, ka vairs nevēlaties ar mums sadarboties vai vienkārši pārtraucot izmantot šo vietni.

Ja, mūsuprāt, Jums neizdodas vai mums rodas aizdomas, ka Jums varētu neizdoties ievērot šos noteikumus vai jebkuru to daļu, mēs varam pārtraukt savstarpējo vienošanos par šo noteikumu ievērošanu, bet tas neatbrīvo Jūs no Jūsu saistību izpildes. Šādos gadījumos mēs arī varam Jums liegt pieeju vietnei.

XVII VISA VIENOŠANĀS

Mūsu nespēja ievērot vai panākt šo Lietošanas noteikumu ievērošanu nekalpo kā atbrīvojums no pienākuma tos ievērot.

Šie lietošanas noteikumi un jebkuri citi noteikumi vai prasības, kas publicēti šajā vietnē un attiecas uz interneta veikala darbību ir pilnīga vienošanās un kalpo kā piekrišana, ka savstarpēji saprotamies par Interneta veikala izmantošanas noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi arī aizstāj jebkādas iepriekšējas vienošanās (mutiskas vai rakstiskas) starp mums un Jums (ieskaitot, bet neierobežojot arī iepriekš publicētus Lietošanas noteikumus).

Jebkuras neskaidrības šo Lietošanas noteikumu interpretācijā nevar tikt izmantotas pret šo noteikumu veidotājiem.

XVIII

Šie lietošanas noteikumi un citas vienošanās, kuras mēs šeit esam norādījuši, ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

XIX IZMAIŅAS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS

Jūs vienmēr varat iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju šajā sadaļā.

Mēs paturam tiesības atjaunot, labot vai aizvietot jebkuru šo Lietošanas noteikumu daļu publicējot to šeit. Jūsu pienākums ir regulāri ar tiem iepazīties un fiksēt izmaiņas. Turpmāka vietnes izmantošana kalpo kā Jūsu piekrišana šiem noteikumiem un tajos veiktajām izmaiņām.

XX

Jautājumus par šiem Lietošanas noteikumiem lūdzam adresēt store@putti.lv.

————————————–“