Close

February 24, 2020

SARA BARBANTI, Itālija

Darbu pamatā ir pētījums par dažādu materiālu attiecībām, kā tie savstarpēji mijiedarbojoties var atrast kopīgu valodu un viens otru izcelt. Būtisks ir kontrasts dabīgi veidojošās formas savienojumā ar parastām, ģeometriskām, vienkārši materiāli kopā ar dārgakmeņiem, gaišs un tumšu. Tā radot skatītājam / valkātājam izjūtas, neizmantojot figurālos elementus, provocējot uz dziļāku refleksiju klāstu. Šī iemesla pēc radīšanas procesā ārkārtīgi svarīga ir formas spontanitāte un kompozīcija, kur nejaušības kļūst par dominanti, bet fragments rada pilnības izjūtu.
Rotaslieta ir dzimusi koksnei pārvēršoties kokogles. Materiāla metamorfoze objektam piešķir vērtību, stāstot stāstu par formas maiņas potenciālu.

https://www.instagram.com/sara_barbanti

www.sarabarbanti.com/

Viss sākas ar materiāla izvēli un tā metamorfozi. Šīs kokogles nāk no manas ģimenes vīna dārza ar nosaukumu RESTERA. Manis radītā rotas ir stāsts par manu zemi un manu izcelsmi.